Muzeum
Torebek i Misiów w Nałęczowie
Muzeum
Torebek i Misiów w Nałęczowie

Muzeum Torebek i Misiów zostało otwarte w Nałęczowie w dniu 4 grudnia 2016 roku. Zasoby Muzeum to ponad tysiąc różnorodnych eksponatów: torebki, misie, walizki, nesesery, torby, siatki. Najstarszy miś Piotruś pochodzi z Niemiec - ma około 100 lat, najbardziej wartościowy miś to prezent dla dziecka przebywającego na oddziale onkologii. Z torebek dla mnie najwartościowsza jest ta ‘mała czarna’ wykonana ze skóry. Należała kiedyś do mojej przyjaciółki – pani Ireny.  Posiadam też walizkę należącą kiedyś do Stana Wilkosza; być może przypłynęła z nim do Gdyni z Ameryki statkiem Stefanem Batorym. Znam historie i losy większości  poprzednich właścicieli wystawianych rzeczy. Ten nowatorski element dopełnia specyficzne znaczenie eksponatów  i  świadczy o ponadczasowej wartości zasobów mojego Muzeum.

Museum of Teddy Bears and Handbags has been opened in the town od Nałęczów   on 12.04.2016. Museum  containns over one thousand bears, handbags, suitcases, travel bags etc. The oldest bear “Piotruś” counts about one hundred years and comes from Germany. But the dearest one is the bear given to a child staying at the oncology ward. The other emotionally precious item belonged, some time, to my dear friend Irena – this is a small, black, leather handbag. The large suitcase, which, at a time, belonged to Stan Wilkosz perhaps travelled with him from USA to Gdynia on the famous liner “Batory”. I know the story behind most of the exposed items and the fate of the owners . This modern approach enhances the meaning of each item and the specific value of the exhibition.

 

Przez 20 miesięcy gośćmi Muzeum było około 1000 osób, do kroniki wpisało się i narysowało misia lub torebkę - 898 osób.  Byli to goście z Polski i z różnych stron świata – z Japonii, Kanady, Singapuru, Tajwanu, Francji, Gruzji, Irlandii. Zwiedzających oprowadzałam osobiście – opowiadając znane mi historie eksponatów. Niekiedy zdarzało się też tak, że zwiedzający opowiadali swoje historie…

During 20 months over 1000 guests visited the Museum, 898 signed my Visitors Book. The guests came from Poland as well as from various foreign countries –  Japan, Canada, Singapoor, Taiwan, France, Georgia, Ireland. I guide the visitors myself and explain the stories about exhibitis. Sometimes visitors reciprocate by telling their own stories …

 
Od 1 sierpnia 2018 roku Muzeum istnieje tylko w wersji wirtualnej i wędrownej. Eksponaty zabezpieczone w pudłach i skrzynkach czekają na lepszy lokal. Z kilkoma misiami wędrujemy  teraz po świecie korzystając z zaproszeń przyjaciół. Ja i te  misie bywamy na światowych ‘misiowych’ imprezach w Karlovych Varach, w Pradze, Permie i Moskwie. Poznani tam miłośnicy misiów chętnie przyjechaliby do Polski, ale na razie moje Muzeum funkcjonuje  bez wersji obszernego lokalu, w którym wszystkie eksponaty  można by udostępnić dla zwiedzających. W wyjątkowych sytuacjach misie i torebki można oglądać w moim prywatnym mieszkaniu – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowych uzgodnieniu.


Since 1 August 2018  the Museum is active only in travelling and virtual form. We are waiting for the appropriate exhibition place. Meanwhile, together with couple of bears I travel the world visiting friends. We attended the Teddy Bears Functions in Karlove Vary, Prague, Perm, Moscow. Many Bears met at these meetings would gladly visit Poland. Regretfully majority of the items, nicely packed, wait for new shelves. However, some bears and handbags may be watched at the mini-exhibition in my private flat (after prior arrangements by phone or e-mail)

 

Od gości odwiedzających Muzeum usłyszałam takie zdania:

Gdyby na świecie było więcej misiów – nie byłoby tylu wojen…

W ciągu dnia bawimy się piękną  lalką, a w nocy przytulamy starego misia…

Misie są dobre na wszystko…

 

From the guests visiting Museum I have heard the following sentences:

If we would have more Teddy Bears – there would be less wars…

During days we play with beautiful dolls but at night we cuddle an old Teddy Bear …

Teddy Bears are good for everything

Kontakt

Muzeum Torebek i Misiów

Hanna Wasiak
tel. 506 640 469

hannawasiak@op.pl