Muzeum
Torebek i Misiów
Muzeum
Torebek i Misiów

 Od dnia 1 sierpnia 2018 roku moje Muzeum Torebek i Misiów nie będzie funkcjonować pod adresem: Nałęczów, ul. Partyzantów 12, a staje się Muzeum wirtualnym i wędrownym. Informacje o wydarzeniach z życia misiów i o losach torebek będę publikować na FB i na stronie Muzeum. Przed misiami wiele podróży, m. in. do Moskwy, Petersburga, Jaroslawla, Permu, Tbilisi, Pragi i Karlovych Varów. Będą uczestniczyć w Festiwalach i bankietach, spotykać się z przyjaciółmi z całego świata…
Przygody misiów będą spisane w książce zatytułowanej: MISIE I TOREBKI.
...........................................
From the first August 2018, my Museum of Handbags and Teddy Bears cease its functioning as a permanent exhibition at Nałęczów, Partyzantów street, 12. We shall continue our activity as a travelling, virtual Museum. Information about destiny of the Teddy Bears and fate of the Handbags will be published and regularly updated at FB and on the Museum site. Our Teddy Bears are expected to travel to Moscow, Petersburg, Yaroslavl. Perm, Tbilisi, Prague and Karlovy Vary. They will be visiting Teddy Bear Festivals, frequenting banquets and meting friends from all over the world. Details of this new and exciting life of our Bears will be record in the upcoming book MISIE I TOREBKI (Teddy Bears and Handbags)
...........................................
С 1-го августа 2018 года мой Музей Сумок и Медвежат не будет функционировать под адресом г.Налэнчув ул. Партизанов 12 Музей становится виртуальным и путешествующим. Вся информация о проишествиях с жизни медвежат и сумок будет публиковаться па Фейсбуке и на стороне Музея. Перед медвежатами много путешествий , такие как в Москву Санкт-Петербург Ярославль Пермь Тбилиси Прага и Карловы Вары. Мои медвежата будут участвовать в фестивалях посещать банкеты и встречаться с друзьями с целого мира. Все путешествия будут описаны в книжке под названием Медвежата и Сумки

Kontakt

Muzeum Torebek i Misiów


Hanna Wasiak
tel. 506 640 469

hannawasiak@op.pl